Filmopedia
Advertisement

Ta strona zawiera najważniejsze zasady obowiązujące w projekcie Filmopedia. Ponieważ ich zmiana miałaby wpływ na cały projekt, wszelkie zmiany muszą być wprowadzone jednomyślnie (przy czym prawo głosu mają użytkownicy mający przynajmniej 50 edycji w przestrzeni głównej, a głosowanie musi trwać min. dwa tygodnie).

Zakres projektu

Ten serwis dotyczy filmów, seriali i wszystkiego, co jest z tym związane. Piszemy artykuły o wszystkich:

 • filmach i serialach
 • bohaterach
 • aktorach
 • twórcach (reżyserach, scenarzystach, producentach, montażystach itd.)
 • telewizjach
 • nagrodach i wyróżnieniach
 • latach (patrz: Filmopedia:Kalendarium)

Można także pisać artykuły o:

 • państwach i miastach (trzeba jednak pamiętać, aby pisać jedynie o rzeczach związanych z filmem, szczegółowe zalecenia tutaj)
 • elementach świata przedstawionego (kluczowych przedmiotach, budynkach itd.)

Nie piszemy artykułów o:

 • Rzeczach niezwiązanych z kinematografią.
 • Datach dziennych (np. 22 stycznia)

Licencje

Artykuły z Filmopedii udostępniane są na licencji CC-BY-SA-3.0. Każdy artykuł musi być z nią zgodny. Najmilej widziane są artykuły pisane samodzielnie. W przypadku treści pochodzących z innych źródeł należy mieć pewność, że ich skopiowanie nie narusza praw autorskich. Ponadto w takich wypadkach trzeba na końcu artykułu wyraźnie oznaczyć jego pochodzenie. W przypadku treści z Wikipedii należy użyć szablonu {{wikipedia}}.

Grafiki

Każda grafika musi zawierać opis licencji. Można do tego użyć odpowiedniego szablonu. Najmilej widziane są grafiki własnego autorstwa (takie grafiki także trzeba opisać). W przypadku dodawania grafik pochodzących z innych stron należy pamiętać, że dodajemy tylko grafiki na wolnych licencjach. Nie dodajemy grafik fair use oraz takich, o których niewiele wiadomo. Wyjątek od tej reguły stanowią plakaty promujące filmy (które akceptujemy z racji tego, że są one swobodnie rozpowszechniane na stronach o podobnej tematyce), ale muszą być one oznaczone szablonem {{plakat}}.

Neutralny punkt widzenia

Artykuły powinny zawierać wyłącznie treści w pełni weryfikowalne i napisane w sposób bezstronny. Nie zamieszczamy w artykułach żadnych opinii, recenzji, krytyk itd. Ponadto nie należy oceniać postępowania bohaterów, ani oceniać treści, jakie ma przekazywać film. Naszym zadaniem jest bezstronne opisanie filmu - ocenę pozostawiamy czytelnikowi.

Kształt artykułu

 • Każdy artykuł musi zawierać odpowiednie kategorie. (więcej na ten temat w artykule kategoryzacja)
 • Każdy artykuł musi posiadać linki wewnętrzne.
 • Jeśli istnieje odpowiedni infobox, to należy zamieścić go w odpowiednich artykułach.
 • Zdawkowe artykuły (zalążki) muszą być oznaczone szablonem {{stub}}
 • Artykuły niedopracowane powinny zawierać na górze strony szablon {{dopracowac}}

Nazwa użytkownika

Z racji tego, że nazwa użytkownika jest stale widoczna w historiach edycji zabronione są nazwy:

 • wulgarne
 • obraźliwe
 • jawnie wyrażające poglądy polityczne (np. głosuję na XYZ, zalegalizować XYZ)
 • o charakterze religijnym lub antyreligijnym

Konta o wyżej wymienionych nazwach będą blokowane na stałe.

Advertisement